top of page

Slakt

Hovedslaktinga foregår på senhøsten, men noen få rundt nyttår, og noen sist i februar. Ta gjerne kontakt, så setter vi deg på bestillingslista

Slakt er greiest å få bestilt via telefon/ sms.

Priser & utvalg 2022

Villsaulam fra Femris og Prestegårdsmarka

Helt kr. 145,- / kg

Halvt kr.155, -/kg

Grovpartert kr. 155,- / kg

Finpartert kr. 159,- / kg

Kvitsaulam - øybeitet

Helt kr. 115,- / kg

Halvt kr. 125,-/kg

Grovpartert kr. 125,- / kg

Finpartert kr. 129,- / kg

Sau av villsau

Heltkr. 89,-/kg

Halvt kr. 99,- /kg

Grovpartert kr. 99,-/kg

Finpartert kr. 104,- /kg

Sau av kvitsau

Heltkr. 79,-/kg

Halvt kr. 89,- / kg

Grovpartert kr. 89,- /kg

Finpartert kr. 94,- / kg

Annet

Smalahåve, (flådd lammehode) kr. 88,-/stk

Hjerteslag, (hjerte, lunger & mellomgulv) Kr. 250,- / sett.

Magesekk kan og bestilles, kr. 150,-/stk.

Vi kan være behjelpelig med tilkjøring, avtaler ved bestilling (Siden vi ikke har kjølekapasitet, vi tar kun i retur det som forhåndsbestilles)

Egg - alt blir bedre med ett ekstra egg 😋

Egg sender vi ikke, derfor ligger de heller ikke i nettbutikken. Men ta kontakt for bestilling/ kjøp.

Hønsene legger egg  på ca. 50-65g gram, i ulike farger. 

Vaktelegg ligger på ca. 10-14gram

Kr. 4,- /stk 

(alle priser inkl.mva.)

Kalkunene, endene og påfuglene har  ikke startet verping enda, men regner med de kommer med til våren. Bortsett fra påfuglene som vi nok må vente enda ett åt på.

Egg

Ull

Hver høst, helt først i November kommer det en dyktig saueklipper og klipper alle våre sau.

Da sorterer vi, og pakker vi ulla etter raser; Steigar, Vill, Norsk kvit, Farga Spæl og Suffolk. Vi selger gjerne ull til privatpersoner, lag/forreninger i området.

Ull som ikke er bestilt før ullbilen kommer blir sendt, og det blir et år igjen til neste mulighet. Så ta kontakt!

bottom of page