& Gildeskål Hytteservice


Slakt

Hovedslaktinga foregår på senhøsten, men noen få rundt nyttår, og noen sist i februar. Ta gjerne kontakt, så setter vi deg på bestillingslista

Slakt ligger og i nettbutikken, men er egentlig greiest å få bestilt via telefon/ sms.

Priser & utvalg 2022

Villsaulam fra Femris og Prestegårdsmarka

Helt kr. 145,- / kg

Halvt kr.155, -/kg

Grovpartert kr. 155,- / kg

Finpartert kr. 159,- / kg

Kvitsaulam - øybeitet

Helt kr. 115,- / kg

Halvt kr. 125,-/kg

Grovpartert kr. 125,- / kg

Finpartert kr. 129,- / kg

Sau av villsau

Heltkr. 89,-/kg

Halvt kr. 99,- /kg

Grovpartert kr. 99,-/kg

Finpartert kr. 104,- /kg

Sau av kvitsau

Heltkr. 79,-/kg

Halvt kr. 89,- / kg

Grovpartert kr. 89,- /kg

Finpartert kr. 94,- / kg

Annet

Smalahåve, (flådd lammehode) kr. 88,-/stk

Hjerteslag, (hjerte, lunger & mellomgulv) Magesekk mm kan og bestilles. kr. 80,-/kg

Vi kan være behjelpelig med tilkjøring, avtaler ved bestilling (Siden vi ikke har kjølekapasitet, vi tar kun i retur det som forhåndsbestilles)

Mye godt av ett lam


Slakteriet

Vi sender våre dyr til Horn's på Leknes.

Daglig leder der har vært hos oss, så han og vet hvor våre dyr beiter, og hvordan de har det i fjøset. Og vi har vært der på slakteriet og fått full omvisning.

Fra fjøset hvor dyrene kommer inn, rent, lyst og fint. Da vi var der lå det mange slaktegriser der, helt rolige og stille, alle med krøll på halen.

Storfe ble slaktet, etter mattilsynet hadde kontrollert hvert dyr. Totalt uten stress eller lyd. Dyrene som sto og ventet på tur var helt rolige, og var totalt skjermet. Oksen som kom frem og skulle få kula, ble strøket og kost rolig, så var han borte vekk. Så ble han hengt og sendt på linja.