Geiteskinn blir trykt

Meget begrenset antall geiteskinn! 

Vi har ikke mange geiter, så det blir ikke mange skinn heller.

Så vær kjapp, eller be om å stå på lista om du er interessert 🙂

Siste Kjeskinn av Kystgeit (etter 2019-slaktinga)