& Gildeskål Hytteservice


Ull er Gull

Vi klipper sauene vår og høst, og sorterer villsauulla i farger, og voksen eller lam. Og steigarulla for seg. Det er høst-ulla som er fin til toving, spinning og annet, den kan du kjøpe direkte fra oss :-) 

Men, ulla vi ikke har salg på før ullbilen kommer, blir sendt inn. Så bestill gjerne i god tid