Reserver/ forhåndsbestill ditt slakt her.

Hovedslakting på senhøsten, noen få rett over nyåret, og noe sist i februar.

 

Lam, villsau

Pris: 144,00 NOK
Pris pr. kg. - helt slakt. Villsaulam ligger på 8-16kg. Legg 5kg her, så tar vi sluttoppgjøret ved levering. Ønsker du partering kommer det ett pristillegg pr. kg på 5,-kr for grovpartert, eller 10,-kr for finpartert

Sau, villsau

Pris: 89,00 NOK
Pris pr. kg. Villsau ligger på 15-25kg. Legg inn 10kg her, så tar vi sluttoppgjøret ved levering. Ønsker du partering kommer det ett pristillegg pr. kg på 5,-kr for grovpartert, eller 10,-kr for finpartert

Lam, kvit

Pris: 114,00 NOK
Pris pr. kg. Lam ligger på 16-23kg. Legg inn 10kg her, så tar vi sluttoppgjøret ved levering. Ønsker du partering kommer det ett pristillegg pr. kg på 5,-kr for grovpartert, eller 10,-kr for finpartert

Sau, kvit

Pris: 79,00 NOK
Pris pr kg. Hele slakt ligger på 30-40kg. Legg inn 10kg her, så tar vi sluttoppgjøret ved levering Ønsker du partering kommer det ett pristillegg pr. kg på 5,-kr for grovpartert, eller 10,-kr for finpartert