Vedbestillinger kan leveres etter avtale, mot ett frakttillegg.

Blandings ved 40l

Pris: 50,00 NOK
Klassen til datteren vår selger ved, og har noen få sekker igjen.

Bjørk 1000l

Pris: 1500,00 NOK
Evt. leveringkostnader tilkommer, etter avtale

Bjørk 60l

Pris: 100,00 NOK
Evt. leveringskostnader tilkommer etter avtale

Gran 1000l

Pris: 1100,00 NOK
Evt. leveringskostnader tilkommer etter avtale

Gran 60l

Pris: 85,00 NOK
Evt. leveringskostnader tilkommer etter avtale